Nefrogenetica

Beschrijving

Doel

De cursus Nefrogenetica is bedoeld om de nefroloog een overzicht te geven in de nefrogenetische diagnostiek. In de e-learning wordt door middel van casuïstiek inzicht gegeven in de detectie, vervolgdiagnostiek en de verwijsindicaties naar de klinisch geneticus bij patiënten met een nieraandoening met een mogelijke een genetische component. 

Leerdoelen

  • Zijn (uiteenlopende en meest relevante) nieraandoeningen met genetische component besproken
  • ​Bent u zich bewust van de toegevoegde waarde van de inzet van genetica 
  • Heeft u inzicht in detectie van mogelijke genetische component bij nieraandoeningen
  • Weet u wat een nefroloog zelf kan aanvragen bij verdenking op een genetische nieraandoening
  • Weet u wat de voorwaarden zijn van een aanvraag door nefroloog
  • Weet u wat de doorverwijscriteria zijn naar de klinisch geneticus
  • ​Heeft u een kort inzicht in de werkwijze en rol van de klinisch geneticus

Werkwijze

De e-learning bestaat uit casus met vragen. Wanneer u deze hebt afgerond, sluit u de e-learning af met een toets.

Om accreditatie te kunnen aanvragen, dient u minimaal 70% van de vragen goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.

U kunt de e-learning pauzeren en vervolgen waar u hebt gepauzeerd.
Voor het maken van deze e-learning staat 1 accreditatiepunt.

Gestart
Score: 0%
Voortgang: 0%