Genetica: de basis

Beschrijving

Het doel van deze e-learning ‘Genetica: de basis’ is om de genetische kennis van huisartsen en andere specialisten die niet regelmatig met genetica in aanraking komen te verversen.

Na deze e-learning kan de deelnemer:

 1. Het overervingpatroon van een aandoening bepalen en een stamboom tekenen met de afgesproken symbolen.
 2. De zes typen genetische varianten beschrijven met de correcte terminologie.
 3. Een juiste diagnostische test aanvragen bij het vermoeden van een genetische aandoening.
 4. Inschatten wanneer een patiënt doorverwezen kan worden naar een klinisch geneticus.


Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Introductie
 2. Begintoets
 3. Hoofdstuk 1: Overerving
 4. Hoofdstuk 2: DNA diagnostiek
 5. Hoofdstuk 3: De klinisch geneticus
 6. Eindtoets

Werkwijze

 1. U vangt aan met de introductie en de begintoets waarbij u feedback krijgt op de gegeven antwoorden.
 2. Vervolgens maakt u de drie vervolgtoetsen die bestaan uit casuistiek met vragen waarbij u feedback krijgt op de gegeven antwoorden.
 3. Vervolgens maakt u de eindtoets die bestaat uit kennisvragen.
 4. Om accreditatie te kunnen aanvragen dient u minimaal 70% van de vragen van de eindtoets goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.
 5. Na het succesvol afronden van de eindtoets zal de e-learning worden gesloten en zullen uw punten worden toegekend.
Deze cursus is tot 13-4-2023 geaccrediteerd voor 2 punten

U kunt de e-learning op ieder moment pauzeren en later vervolgen waar u hebt gepauzeerd.
Gestart
Score: 0%
Voortgang: 0%